உறவுகளே வணக்கம்.

அனைத்து தன்னார்வலர்களும் தங்களுடைய‌
முழு விபரங்களை அளித்தால்,சக உறுப்பினர்களுக்கு
தெரிவிக்க இயலும்.

அன்புடன்,
ஒருங்கிணைப்பாளர்


Continue reading ...