நமது தொடர்பு முகவரி:

 

மின் அஞ்சல்: anjal@tamilpesu.com

வலை: www.tamilpesu.com

உங்களின் மேலான ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறோம்.

தன்னார்வலர்கள் எந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் எங்களுடன் பணி செய்ய‌ அழைக்கிறோம்....வேண்டுகிறோம்.

 

"உதவி பணத்தால்....அல்ல. உழைப்பால்".

குறிப்பு:

உங்களின் பங்களிப்பு அல்லது திறன் எதுவாயினும் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரியப்படுத்தவும்.

" வாருங்கள், கூடி தமிழ்த்தேர் இழுப்போம்".

 

Contact Us- Membership

I would like to receive updates: 
 
 
Make a Free Website with Yola.